Langerei Zwemmers

OPENWATERZWEMMEN AAN DE BRUGSE STADSRAND

LRZ / INTERN REGLEMENT

Intern reglement

Het plezier van zwemmen in open lucht is dat je je weinig zorgen hoeft te maken over regels en dergelijke.
Veiligheid blijft echter belangrijk en een beetje elementaire etiquette wordt gewaardeerd door uw collega zwemmers en andere gebruikers van het water.
Maak u goed vertrouwd met het stedelijk reglement, deze clubregels en procedures in verband met de veiligheid.

ALGEMEEN
1 De veiligheid van de clubleden primeert steeds. Indien een zwemmer in moeilijkheden is staken alle aanwezige zwemmers direct hun training om hulp te bieden. Aarzel niet om onmiddellijk de 112 te laten bellen indien je zelf niet kunt helpen. Op beide zwemlocaties bevindt zich een hulppost vlakbij.
2 Alleen clubleden met officiële badmuts kunnen zwemmen in de Damse Vaart en de Sint-Pietersplas. Het is niet mogelijk om niet-leden eenmalig te laten meezwemmen.
3 Zwemmen kan enkel op de vastgestelde tijdstippen en locaties.
4 De club voorziet steeds een redder. Zwemmen is alleen toegestaan wanneer de redder van dienst aanwezig is. Meld je steeds aan bij de redder en volg indien nodig zijn instructies.
5 Er wordt steeds met een volledige wetsuit gezwommen. Voor de SPP kan het bestuur hierop in 2024 een uitzondering maken indien de officiële watertemperatuur die dag boven de 20° komt. Zwemmers zonder pak zijn zich bewust van de bijkomende gevaren (onderkoeling, krampen, vermoeidheid,...) die dit met zich meebrengt en zwemmen dan ook op eigen risico.
6 Er wordt steeds gezwommen met safeswimmer, indien nodig stelt de club deze beschikbaar.
7 Zwemmen is enkel toegestaan als de waterkwaliteit voldoet aan de opgelegde normen en meer dan 15° bedraagt. De waterkwaliteit wordt regelmatig getest door de Stad en de VMM, de resultaten van de test kunnen online bekeken worden. LRZ kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor plotse wijzigingen van de waterkwaliteit, zwemmers zwemmen altijd op eigen risico.
8 Niet duiken, zwem nooit alleen, pas op voor scherpe voorwerpen.
9 Hou voldoende afstand van andere zwemmers, controleer regelmatig je zwemrichting, hinder geen andere zwemmers.
10 Omkleden gebeurt in de kleedkamers, respecteer de buurt.
11 Jonge zwemmers (-16j) worden steeds vergezeld van een begeleidende ouder.
12 LRZ kan steeds beslissen dat een zwemtraining of zwemevent omwille van slechte weersomstandigheden dient geannuleerd te worden.
13 De zwemmer verklaart medisch geschikt te zijn om in open water te zwemmen, en verklaart zich zo nodig medisch te hebben laten nakijken. De zwemmer zwemt op eigen risico.

DAMSE VAART
1
De zwemtraining kan pas gestart worden wanneer de toeristenboot “Lamme Goedzak “ gepasseerd is voor z’n laatste afvaart richting Damme.
2 De Damse vaart is onderhevig aan plantengroei. Bij overdreven plantengroei kan de zwemtraining afgelast worden.
3 Hou steeds rechts aan, de zwemzone bevindt zich tussen de trap aan de Gemeneweidestraat en het ponton van de Lamme Goedzak in Brugge. Het is verboden voorbij de Gemeneweidestraat richting Damme te zwemmen.

SINT–PIETERSPLAS
1 Zwem steeds in een rechte lijn vanaf het ponton naar de boei aan de overkant en terug, hou de tussenliggende boeien steeds links van u.
2 De uitbater, VZW Aan de Plas, kan steeds beslissen dat een zwemtraining omwille van slechte weersomstandigheden dient geannuleerd te worden.

TOT SLOT
1 Ga niet zwemmen als dit medisch niet verantwoord is en hou rekening met eventuele gevaren: koude, krampen, conditie,...
2 De VZW Langerei Zwemmers waakt erover dat alle activiteiten veilig kunnen verlopen, zowel in als naast het water. De VZW is via Fedes verzekerd bij ETHIAS. Bovenop de dekking die deze verzekering biedt, kunnen de VZW of haar bestuurders of aangestelden (zoals redders) nooit aansprakelijk gesteld worden in geval van schade of in geval van ongevallen, zelfs niet in geval van zware fouten inzake elementaire voorzorgsmaatregelen. Voor alle inlichtingen omtrent de verzekeringspolis kan je terecht bij FEDES.

Brugge, 01/01/2024

GOLD SPONSORS :

BRONZE SPONSORS :

UIT SYMPATHIE

ING
https://www.kixx-concept.be/nl
https://www.liantis.be/
https://www.liantis.be
https://vedekabike.be
CONNECTS

met de steun van